Aile Dizimi Grup Çalışması

Aile dizimi terapisi, Alman Psikoterapist Bert Hellinger tarafından Almanya’da ortaya çıktı. Normal bir terapiden farklı olarak aile bireylerine odaklanılarak uygulanan bu terapi yöntemi, bireyin ailesi ile olan konumuna önem veren bir terapi yöntemidir. Bireyin başına gelen ve etkisinde olduğu durumların insan DNA’sında bir iz oluşturduğu savunan bir sistemdir. Bu yüzden sizin şimdi yaşıyor olduğunuz yaşamdaki bazı olay ve durumların nedeni DNA’larınızda gizli kalmış olabilceğini savunur.

Aile dizim terapisinde, hayatında problem olarak görülen her duygu, hareket, düşünce ve davranış kalıbı; kaygı, bağımlılık, iş hayatındaki sorunlar, maddi sorunlar, sıkıntılar, mutsuz evlilikler, aile sorunları, otorite korkusu, yolda fiziksel rahatsızlıklar, obezite her sorunun kaynağı olabilir.

Aile Dizimi Uygulaması

Aile dizimi uygulaması, aileler, çiftler, çocuklar ve hatta işyerleri, hastalıklar, şirketler için yapılabilmektedir (“The Original Hellinger”, 2020). Aile dizimi, grup terapisinde bir işleyiş olarak düşünülebilir (Franke, 2017). Psikodrama ile pek çok benzer yönleri olmasının tersine aile diziminde psikodramada olduğu gibi belirli bir durum ya da davranış sergilenmez. Dizime gelen danışan, seansta kendi ailesinin içsel bir resmini oluşturmaktadır (Franke, 2017). Aile diziminde koltuklar/sandalyeler kullanılır.
Aile Dizimi seansı, bireysel dizim ya da grup dizimi şeklinde gerçekleştirilebilmektedir.

Aile Diziminin Psikoterpi ile Arasındaki Farklar

Geçmiş kuşaklardan travmatik hatırayı miras aldıysak, aile dizimi ile bu olumsuz mirastan kurtulabiliriz çünkü seans sırasında bağ kesme gerçekleşir. Yani psikoterapi bilimsel kanıtlara dayalı konuları ele alırken, Aile dizimi daha çok spiritüel enerjik spiritüel geçmiş karmik anılar üzerinde çalışır, etkili kullanımı bilimsel olarak kanıtlanamayan aileden aktarımda daha başarılıdır. Diğer bir deyişle, aile diziminin konusunu geçmiş nesillerden gelen görünmez aktarımlar oluşturmaktadır. Örneğin, çocukken psikolojik veya fiziksel şiddet görmemiş bir kişi kendini şiddet görmüş gibi hissediyorsa veya cinsel istismara uğramamış bir kişi cinsel istismara uğramış gibi tepki ve hisler veriyorsa, aile diziminin konusudur. Çünkü bu tür meselelerin kökleri, geçmiş nesillerin deneyimlerinin mirasında olabilir. Deneyimler, epigenetik yollarla diğer nesillere aktarılır.

Psikoterapi kendi geçmişini ve dolaylı olarak gerekiyorsa aile geçmişini yaşanan duygu ve hissin aile ile birey arasındaki bağlantıyı açıklıyor, aile dizimi ise doğrudan aile geçmişini soyağacını incelemeyi hedefliyor.

© Telif Hakkı - Münevver Ata